Menu
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., právní služby a poradenství - recepce
SPOLAK s.r.o. - parkování pro klienty
Pertneři

Partneři SPOLAK advokátní kanceláře s.r.o. zastávají názor, že správný advokát by měl být svému klientovi nablízku a usnadnit mu každodenní právní jednání. V moderní době pak příslovečná blízkost není jenom ve sdílení reálného prostoru, ale i ve sdílení myšlenek, nápadů a dat. Protože si jsou partneři advokátní kanceláře vědomi moderních trendů a přístupů ke sdílení informací všeho druhu, poskytuje SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. svým klientům celou řadu elektronických nástrojů, které usnadňují jejím klientům každodenní přístup k právním službám a jejich výstupům.

HYBRIDNÍ POŠTA

Tzv. hybridní pošta představuje komplexní řešení hromadné korespondence, kdy jsou odesílatelem předána data ke zpracování v elektronické podobě poštovnímu doručovateli a ten je tiskne, obálkuje a okamžitě předává k doručení. Ze strany poštovního doručovatele je garantována maximální ochrana přenášených dat. Mezi hlavní výhody tohoto způsobu doručování poštovních zásilek patří zejména…
Číst dál...

E-JUSTICE

Na informačním webu Ministerstva spravedlnosti České republiky lze v rámci portálu www.e-justice.cz nalézt mnoho informačních kanálů, ve kterých lze nalézt rychle a nenáročně mnoho užitečných informací. Jde například o aplikaci „infoDeska", tedy formu elektronické úřední desky soudů; aplikaci „infoJednání", ve které uživatel nalezne aktuální informace o jednotlivých soudních jednáních včetně…
Číst dál...

ELEKTRONICKÁ SOUDNÍ PODÁNÍ

V rámci postupné elektronizace české justice využívá naše advokátní kancelář v rámci své činnosti všechny dostupné prostředky elektronické komunikace, včetně elektronických soudních podání, soudních podání prostřednictvím datových schránek za použití elektronické konverze a zaručeného elektronického podpisu. Daný postup umožňuje občanský soudní řád a výhody tohoto způsobu ocení i klient sám…
Číst dál...

DATOVÉ SCHRÁNKY

Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy, skrze který lze platně a prokazatelně doručovat písemnosti v elektronické podobě. Datové schránky umožňují přijímat a podávat úřední dokumenty v elektronické podobě ve vztahu k orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě a je zakotven zákonem č.…
Číst dál...

ELEKTRONICKÝ PODPIS

Elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. S ohledem na dnes již nesporné výhody jeho používání zejména v oblasti orgánů veřejné správy, patří tento nástroj k hojně využívaným prostředkům elektronické komunikace naší advokátní kanceláře. Právní úprava tzv. elektronického podpisu je zakotvena zejména…
Číst dál...

ELEKTRONICKÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

Tzv. autorizovaná konverze dokumentů spočívá v úplném převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby, nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. Službu tzv. autorizované konverze dokumentů jsou oprávněni poskytovat…
Číst dál...

SPOLAK CLIENT SERVICE

Webový nástroj komunikace s klienty SPOLAKu, který jim umožňuje v reálném čase sledovat změny v rámci jejich případů. Klienti mohou prakticky odkudkoliv na světě z počítače, tabletu nebo mobilního telefonu kontrolovat průběhu případů, obsah listin založených k jednotlivým úkonům a časovou posloupnost událostí ve věci. Klienti mají k dispozici taktéž přehled uhrazených faktur a stručný…
Číst dál...