Menu
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., právní služby a poradenství - recepce
SPOLAK s.r.o. - parkování pro klienty
Pertneři

DATOVÉ SCHRÁNKY

Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy, skrze který lze platně a prokazatelně doručovat písemnosti v elektronické podobě. Datové schránky umožňují přijímat a podávat úřední dokumenty v elektronické podobě ve vztahu k orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě a je zakotven zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a v příslušných vyhláškách tento předpis provádějících. Orgánům veřejné moci, právnickým osobám a např. advokátům, notářům a soudním exekutorům jsou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním pak na základě jejich žádosti. Naše advokátní kancelář v hojné míře datové schránky používá, a to s ohledem na jejich efektivitu – komunikace prostřednictvím datových schránek je rychlejší, levnější a spolehlivější. Více informací lze získat na webových stránkách www.datoveschranky.info.