Menu
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., právní služby a poradenství - recepce
SPOLAK s.r.o. - parkování pro klienty
Pertneři

E-JUSTICE

Na informačním webu Ministerstva spravedlnosti České republiky lze v rámci portálu www.e-justice.cz nalézt mnoho informačních kanálů, ve kterých lze nalézt rychle a nenáročně mnoho užitečných informací. Jde například o aplikaci „infoDeska", tedy formu elektronické úřední desky soudů; aplikaci „infoJednání", ve které uživatel nalezne aktuální informace o jednotlivých soudních jednáních včetně čísla jednací síně, čas a datum jednání, spisové značky, jméno řešitele (soudce, který jednání řídí), předmět jednání a jeho účastníky a informaci o tom, zda je jednání veřejné či nikoliv; aplikaci "infoSoud" obsahující informace o stavu daného soudního řízení. Samostatnou kapitolou je pak elektronický insolvenční rejstřík, jehož prostřednictvím jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků, a obchodní rejstřík, nejpoužívanější webová aplikace ministerstva spravedlnosti obsahující mimo jiné i sbírku listin rejstříkových soudů.