Menu
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., právní služby a poradenství - recepce
SPOLAK s.r.o. - parkování pro klienty
Pertneři

ELEKTRONICKÁ SOUDNÍ PODÁNÍ

V rámci postupné elektronizace české justice využívá naše advokátní kancelář v rámci své činnosti všechny dostupné prostředky elektronické komunikace, včetně elektronických soudních podání, soudních podání prostřednictvím datových schránek za použití elektronické konverze a zaručeného elektronického podpisu. Daný postup umožňuje občanský soudní řád a výhody tohoto způsobu ocení i klient sám s ohledem na cenové zvýhodnění sazeb soudních poplatků. Mezi elektronická podání využívaná naší advokátní kanceláří patří zejména tzv. elektronický platební rozkaz, který funguje jako zkrácené soudní řízení.