Menu
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., právní služby a poradenství - recepce
SPOLAK s.r.o. - parkování pro klienty
Pertneři

ELEKTRONICKÝ PODPIS

Elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. S ohledem na dnes již nesporné výhody jeho používání zejména v oblasti orgánů veřejné správy, patří tento nástroj k hojně využívaným prostředkům elektronické komunikace naší advokátní kanceláře. Právní úprava tzv. elektronického podpisu je zakotvena zejména v zákoně č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a bližší podmínky jeho používání stanovuje vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Více informací lze získat na webových stránkách www.mvcr.cz.