Menu
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., právní služby a poradenství - recepce
SPOLAK s.r.o. - parkování pro klienty
Pertneři

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je lídrem na trhu poskytování právního poradenství v Libereckém kraji. Se svým full service programem umožňuje podnikatelům a korporátní klientele zajistit udržitelný růst, jenž posune jejich podnikání na další úroveň.

Advokátní kancelář zaměstnává 15 zaměstnanců z řad advokátů, koncipientů a právních asistentů s vysokou mírou znalostí, zkušeností a profesionality. V rámci služeb pro naše klienty dokáže diversifikovat personální zdroje tak, aby vyhověla všem požadavkům klienta.

Advokátní kancelář využívá moderní nástroje komunikace včetně autorizované konverze, elektronických spisů, Business hours helpdesk a šifrovaného zabezpečení zpráv. Díky unikátnímu systému monitorování naší práce má klient vždy k dispozici přehled o provedených úkonech, předpokládaných nákladech a přehled o konkrétním zaměstnanci, který je odpovědný za jeho právní agendu. Každý klient má individualizovaný přístup, od vlastního depozitního účtu až po vlastní nastavení balíčku právních služeb a jejich vyúčtování.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. zastává politiku férového účtování právního poradenství, tudíž účtuje svým klientům jedině za opravdu provedené kvalitní právní poradenství ve strukturovaných, standardizovaných a srozumitelných jednotkách.

Zdravotnictví a farmacie

SPOLAK advokátní kancelář nabízí svým klientům komplexní právní poradenství v oblasti zdravotnictví a farmacie, a to zejména v těchto oblastech: zdravotnické právo (újma na zdraví způsobená při poskytování zdravotních služeb jak v pozici zástupce lékaře příp. zdravotnického zařízení, tak pacienta apod.), veřejné zakázky, farmaceutické právo.
Číst dál...

Trestní právo

SPOLAK advokátní kancelář nabízí svým klientům zastupování v celém trestním řízení na základě udělené plné moci a jako ustanovený obhájce (ex offo), zastupování podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v trestním řízení, sepis veškerých podání orgánům činným v trestním řízení, řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, řízení o…
Číst dál...

Moderní průmyslová a další odvětví

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. má bohaté zkušenosti v celém spektru specifických právních oblastí, mimo jiné v energetice, zejména teplárenství. Další specifickou oblastí expertízy jsou internetové start-upy a ochrana osobních informací v rámci veřejné datové sítě. 
Číst dál...

Pracovní právo

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. nabízí svým klientům komplexní poradenství v oblasti pracovního práva, od přípravy pracovních smluv, přes kolektivní vyjednávání, po krizový management v rámci organizačních změn a propouštění. Advokátní kancelář zastupuje své klienty v pracovněprávních sporech a při individuálním propouštění.
Číst dál...

Sporná i nesporná agenda

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. zastupuje své klienty ve všech sporných věcech od vyjednávání smírného řešení až po zastupování před soudy všech stupňů. Advokáti advokátní kanceláře mají bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v řízeních před soudy všech stupňů, správními orgány všech pravomocí, v rozhodčích řízeních stálých soudů i ad hoc rozhodců. Advokáti…
Číst dál...

Pohledávky, exekuce a insolvenční řízení

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. pracuje se sofistikovaným systémem vymáhání pohledávek, který mimo jiné obsahuje úkony při vymáhání pohledávek od upomínky až po zastoupení věřitelů v insolvenci. Elektronické monitorování sporů o zaplacení a jejich vymáhání. Advokátní kancelář provádí risk assessment při vymáhání pohledávek. Advokátní kancelář pomáhá svým klientům při prodeji toxických pohledávek nebo…
Číst dál...

Právo nemovitostí, developerské projekty a stavební právo

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. za dobu svého působení spolupracovala s řadou předních developerů při nákupu, prodeji, zhodnocení, stavbách a dalších operacích s nemovitostmi. Advokátní kancelář mimo jiné provádí pravidelně full service při koupi a prodeji nemovitostí, včetně due dilligence pro svoje klienty. Advokátní kancelář zastupuje své klienty ve stavebních řízeních při…
Číst dál...

Fúze a akvizice, formování společností a jejich reorganizace, spolky, svěřenské fondy

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. za dobu svého působení pomáhala celé řadě svých klientů při zakládání spolků a obchodních společností podle českého práva, včetně přípravy interních pravidel, společenských smluv, akcionářských smluv, zakládacích jednání a prováděla due dilligence při fúzích a akvizicích českých obchodních společností se společnostmi zahraničními. Advokátní kancelář pomáhá klientům se…
Číst dál...

Financování, investice a veřejné zakázky

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. za dobu svého působení zastupovala české společnosti při uzavírání obchodů v rámci republiky i v zahraničí, zastupovala obchodní společnosti v zadávacích řízeních u veřejných zadavatelů a zastupovala své klienty při úkonech zadavatele ve veřejných soutěžích. Advokátní kancelář pravidelně pro své klienty provádí risk assessment při uzavírání obchodů…
Číst dál...