Menu
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., právní služby a poradenství - recepce
SPOLAK s.r.o. - parkování pro klienty
Pertneři

Financování, investice a veřejné zakázky

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. za dobu svého působení zastupovala české společnosti při uzavírání obchodů v rámci republiky i v zahraničí, zastupovala obchodní společnosti v zadávacích řízeních u veřejných zadavatelů a zastupovala své klienty při úkonech zadavatele ve veřejných soutěžích. Advokátní kancelář pravidelně pro své klienty provádí risk assessment při uzavírání obchodů na finančním trhu, trhu s komoditami a dalších specifických trzích. Advokátní kancelář asistovala svým klientům při uzavírání individualizovaných obchodů i přípravě systému pravidelného obchodování s konkrétní komoditou nebo na konkrétním relevantním trhu. Advokátní kancelář mimo jiné poskytuje právní služby klientům, kteří se specializují na poradenské služby v oblasti procurementu.