Menu
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., advokátní kancelář - recepce
SPOLAK s.r.o., právní služby a poradenství - recepce
SPOLAK s.r.o. - parkování pro klienty
Pertneři

Sporná i nesporná agenda

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. zastupuje své klienty ve všech sporných věcech od vyjednávání smírného řešení až po zastupování před soudy všech stupňů. Advokáti advokátní kanceláře mají bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v řízeních před soudy všech stupňů, správními orgány všech pravomocí, v rozhodčích řízeních stálých soudů i ad hoc rozhodců. Advokáti kanceláře již zastupovali klienty před rozhodčími, škodními, disciplinárními a jinými komisemi spolků, zájmových sdružení a jiných právnických osob.